อ่างเก็บน้ำงามตา . . ไหว้สาเจ้าพ่อขุนตาน . . เชี่ยวชาญการไร่นา . . ตลาดป่าเลื่องชื่อ . . งานฝีมือหัตถกรรม . . เชิดชูนามทาสบชัย

วิสัยทัศน์ "มุ่งมั่น สร้างสรรค์ พัฒนาท้องถิ่นด้วยคุณธรรมพร้อมที่จะประสานประโยชน์ทุกชุมชน

ได้มองเห็นความสำคัญของเทศบาลตำบลทาสบชัยจะไม่เป็นทางผ่านเหมือนอดีตอีกต่อไปการทำงานทุกอย่างต้องโปร่งใสชุมชนต้องมีส่วนร่วมสามารถตรวจสอบได้"

 

 

ปราชญ์ชาวบ้าน

๑.ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านงานจักรสาน

๒.ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านดนตรี

๓.ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านศาสนา

๔.ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านศิลปะ ฟ้อนดาบ