อ่างเก็บน้ำงามตา . . ไหว้สาเจ้าพ่อขุนตาน . . เชี่ยวชาญการไร่นา . . ตลาดป่าเลื่องชื่อ . . งานฝีมือหัตถกรรม . . เชิดชูนามทาสบชัย

วิสัยทัศน์ "มุ่งมั่น สร้างสรรค์ พัฒนาท้องถิ่นด้วยคุณธรรมพร้อมที่จะประสานประโยชน์ทุกชุมชน

ได้มองเห็นความสำคัญของเทศบาลตำบลทาสบชัยจะไม่เป็นทางผ่านเหมือนอดีตอีกต่อไปการทำงานทุกอย่างต้องโปร่งใสชุมชนต้องมีส่วนร่วมสามารถตรวจสอบได้"

 

 

รายงานผลการดำเนินการรายไตรมาส

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ประกาศแบบรายงานข้อมูล รายรับ - รายจ่าย รายไตรมาสรที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี ๒๕๖๓

รายงานรายรับรายจ่ายไตรมาส ๑,๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓