อ่างเก็บน้ำงามตา . . ไหว้สาเจ้าพ่อขุนตาน . . เชี่ยวชาญการไร่นา . . ตลาดป่าเลื่องชื่อ . . งานฝีมือหัตถกรรม . . เชิดชูนามทาสบชัย

วิสัยทัศน์ "มุ่งมั่น สร้างสรรค์ พัฒนาท้องถิ่นด้วยคุณธรรมพร้อมที่จะประสานประโยชน์ทุกชุมชน

ได้มองเห็นความสำคัญของเทศบาลตำบลทาสบชัยจะไม่เป็นทางผ่านเหมือนอดีตอีกต่อไปการทำงานทุกอย่างต้องโปร่งใสชุมชนต้องมีส่วนร่วมสามารถตรวจสอบได้"

ข้อมูลข่าวสารอื่น ของ เทศบาลตำบลทาสบชัย

เทศบาลตำบลทาสบชัย

ตลาดดอยแก้ว(กาดบ้านทา)

 

ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

เรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
 

 

s
สมาชิกสภาหารเทศบาลตำบลทาสบชัย

นายจันทร์ ก้อนตั้ง

สมาชิกสภาเทศบาล เขต๑

นายศรียนต์ ฟูตั้ง

สมาชิกสภาเทศบาล เขต๑

นายอ้าย น้อยยะ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต๑

นายประสิทธิ์ มูลวงค์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต๑

นายเมืองจันทร์ บุตรแก้ว

สมาชิกสภาเทศบาล เขต๑

นายสวิง ตาลโชติ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต๑

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพนัส แก้วตา

ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลทาสบชัย