อ่างเก็บน้ำงามตา . . ไหว้สาเจ้าพ่อขุนตาน . . เชี่ยวชาญการไร่นา . . ตลาดป่าเลื่องชื่อ . . งานฝีมือหัตถกรรม . . เชิดชูนามทาสบชัย

วิสัยทัศน์ "มุ่งมั่น สร้างสรรค์ พัฒนาท้องถิ่นด้วยคุณธรรมพร้อมที่จะประสานประโยชน์ทุกชุมชน

ได้มองเห็นความสำคัญของเทศบาลตำบลทาสบชัยจะไม่เป็นทางผ่านเหมือนอดีตอีกต่อไปการทำงานทุกอย่างต้องโปร่งใสชุมชนต้องมีส่วนร่วมสามารถตรวจสอบได้"

ข้อมูลข่าวสารอื่น ของ เทศบาลตำบลทาสบชัย

เทศบาลตำบลทาสบชัย

ตลาดดอยแก้ว(กาดบ้านทา)

 

ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

เรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
 

s

สายด่วน

เทศบาลตำบลทาสบชัย

 

 

สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบชัย 053-976067
ประชาสัมพันธ์ 081-1625665
ปลัดเทศบาล 084-8067676
ผอ.กองช่าง 081-9604247
ผอ.กองคลัง 081-0265115
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 081-9606815

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพนัส แก้วตา

ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลทาสบชัย