อ่างเก็บน้ำงามตา . . ไหว้สาเจ้าพ่อขุนตาน . . เชี่ยวชาญการไร่นา . . ตลาดป่าเลื่องชื่อ . . งานฝีมือหัตถกรรม . . เชิดชูนามทาสบชัย

วิสัยทัศน์ "มุ่งมั่น สร้างสรรค์ พัฒนาท้องถิ่นด้วยคุณธรรมพร้อมที่จะประสานประโยชน์ทุกชุมชน

ได้มองเห็นความสำคัญของเทศบาลตำบลทาสบชัยจะไม่เป็นทางผ่านเหมือนอดีตอีกต่อไปการทำงานทุกอย่างต้องโปร่งใสชุมชนต้องมีส่วนร่วมสามารถตรวจสอบได้

 

ขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเรื่องร้องเรียน

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยงกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

ช่องทางการร้องเรียนร้องเรียนการทุจริต