อ่างเก็บน้ำงามตา . . ไหว้สาเจ้าพ่อขุนตาน . . เชี่ยวชาญการไร่นา . . ตลาดป่าเลื่องชื่อ . . งานฝีมือหัตถกรรม . . เชิดชูนามทาสบชัย

วิสัยทัศน์ "มุ่งมั่น สร้างสรรค์ พัฒนาท้องถิ่นด้วยคุณธรรมพร้อมที่จะประสานประโยชน์ทุกชุมชน

ได้มองเห็นความสำคัญของเทศบาลตำบลทาสบชัยจะไม่เป็นทางผ่านเหมืนอดีตอีกต่อไปการทำงานทุกอย่างต้องโปร่งใสุมชนต้องมีส่วนร่วมสามารถตรวจสอบได้

 

 

รายงานผลการตรวจสอบอาคารตามมาตรา ๓๒ ทวิ

บริษัท กัชชันขุนตาลกลอ์ฟแอนดืรีสอร์ท จำกัด (ป้ายโฆษณา)

- คำขอใบรับรองการตรวจอาคารตามมาตรา ๓๒ ทวิ และ บันทึกการประกอบการขอรับรองการตรวจสอบอาคาร

- รายงานผลการตรวจสอบอาคารประจำปี ๒๕๖๒

บริษัท วีพีเอฟ กรุ๊ป (๑๙๖๗๓) จำกัด (โรงงานผลิตอาหารสัตว์แม่ทาวีพีเอฟ)

- คำขอใบรับรองการตรวจอาคารตามมาตรา ๓๒ ทวิ และ บันทึกการประกอบการขอรรับรองการตรวจสอบอาคาร

 

-